+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Privacyvoorwaarden

Feniks Accountants en alle aan Feniks Accountants gelieerde ondernemingen, gevestigd  :

  • Waterlose Steenweg 276 te 1060 Brussel
  • Prins Bisschopssingel 34 bus 4 te 3500 Hasselt
  • WPC Business Center, Industrielaan 1029, 3730 Hoeselt
  • Terhove 140, 3840 Borgloon

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyvoorwaarden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feniks Accountants  en alle aan Feniks Accountants gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam familienaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Feniks Accountants  en alle aan Feniks Accountants gelieerde ondernemingen verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u :

– nationaal nummer

– % handicap

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feniks Accountants  en alle aan Feniks Accountants gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Feniks Accountants en alle aan Feniks Accountants gelieerde ondernemingen verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feniks Accountants  en alle aan Feniks Accountants gelieerde ondernemingen bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is zeven

jaar en in het geval dit vanuit (fiscale) wet- en regelgeving noodzakelijk is, tien jaar.

Heeft u vragen over onze privacy voorwaarden?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Locatie Brussel /

Waterlose Steenweg 276

1060 Brussel

België

Locatie Hasselt /

Prins Bischopssingel 34

3500 Hasselt

België

Locatie Borgloon /

Terhove 140

3840 Borgloon

België

Telefoon / + 32 (0) 2 588 59 59

BTW / BE 0562.762.920