+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Bijstand & Verslagen

Bijstand

 

Bepaalde financiële formaliteiten worden (verplicht) behandeld door een aangestelde commissaris. Maar in volgende gevallen kan Feniks als externe accountant die taak op zich nemen: 

 • Je vennootschap wordt omgevormd naar een andere rechtsvorm
 • Er is een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, bepaling van de intrinsieke waarde
 • In geval van een splitsing of een fusie
 • Bij een vrijwillige ontbinding van je vennootschap

In een kleine onderneming die géén commissaris benoemt, heeft elke aandeelhouder een individueel controle- en onderzoekrecht. Minderheidsaandeelhouders kunnen rekenen op onze bijstand bij een boekenonderzoek, de waardebepaling van de onderneming, advies over de werkelijke waarde van de aandelen, afleveren van een schenkingsattest, …

Verslagen

 

Als onafhankelijk accountantskantoor hebben we bovendien de expertise in huis om de wettelijke externe verslaggeving van je onderneming voor onze rekening te nemen: 

 • de uitgifte van aandelen
 • de beperking of opheffing van het voorkeurrecht
 • de vertegenwoordiging van of bijstand aan een vennoot bij de uitoefening van zijn controlerecht
 • de omzetting van je onderneming naar een andere vennootschapsvorm
 • de fusie van vennootschappen
 • de splitsing van vennootschappen
 • de vereffening van vennootschappen
 • het uitkoopbod

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Interesse om samen te werken?