+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Schuldcompensatie tussen FOD Financiën en RSZ van start

Fiscale balans Sinds 2005 bestaat er ten behoeve van de fiscus een systeem van wettelijke compensatie om fiscale schulden en tegoeden zonder formaliteiten met elkaar te compenseren. Elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het...

Het nieuwe Belgische erfrecht in een notendop

Groter beschikbaar deel voor de erflater U weet allicht dat het in België niet mogelijk is om uw kinderen volledig te onterven. Ze worden beschermd en hebben recht op een reservatair gedeelte. Het deel waarover de ouder (erflater) vrij kan beschikken, heet...

Forfaitaire onkostenvergoeding in de privésector

Op welke onkostenvergoeding heeft u recht? Een werknemer die kosten heeft gemaakt die eigenlijk door de werkgever moeten worden gedragen, kan de terugbetaling van die kosten vragen. Belastingvrij. Als u gemaakte kosten wil terugkrijgen, dient u een onkostenvergoeding...

Meer tijd voor aanvraag Vlaamse hinderpremie

Openbare werken De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en geldt voor werken die ná 1 juli 2017 zijn gestart. De premie is bedoeld voor kleine ondernemingen in het Vlaams Gewest met maximaal 9 werknemers (uitzendkrachten niet...