+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Wie betaalt de belasting niet-inwoners?

Terwijl rijksinwoners worden belast op hun wereldwijd inkomen, worden niet-rijksinwoners alleen belast op het inkomen dat ze in België behalen. Er zijn vijf categorieën van niet-inwoners. Categorie 1: niet-inwoners die 75 % van hun beroepsinkomen in België behalen en...

Hoe worden aandelenopties fiscaal behandeld?

Aandelenopties? Een aandelenoptie geeft het recht om tijdens een welbepaalde uitoefenperiodeaandelen te kopen tegen een al dan niet op voorhand vastgestelde prijs (de uitoefenprijs). Werknemers en bedrijfsleiders kunnen op die manier aandelen verwerven. Meestal zijn...

Weten is willen: een bedrijf overnemen of oprichten?

De juridische overdracht van een bedrijf kan op twee verschillende manieren worden doorgevoerd: door de verkoop van de aandelen van een bedrijf; door de verkoop van het handelsfonds van de onderneming, dat wil zeggen het geheel van de activa et passiva. Een...

Privacywetgeving: Bent u GDPR-compliant?

General Data Protection Regulation Sinds 1995 bestaat er al een privacyrichtlijn die door alle lidstaten in nationaal recht is omgezet. Die richtlijn bepaalt hoe en wanneer bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en doorgeven aan derden. Die regels doen...