+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Vangnet voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

De zaak definitief of tijdelijk stopzetten U kan als zelfstandige beroep doen op het overbruggingsrecht als u failliet verklaard wordt, of noodgedwongen (definitief of tijdelijk) de deuren moet sluiten (bv. wegens brand, of door een beroepsziekte waardoor u niet...

Sociaal passief: spreiding van het belastingvoordeel

Vanaf aanslagjaar 2020 De belastingvrijstelling beloopt “een bepaald bedrag aan bezoldigingen toegekend aan werknemers die bij de betrokken belastingplichtige minimaal 5 dienstjaren hebben na 1 januari 2014″. De wet ging dus in op 1 januari 2014, maar omdat de...

De bestuurder in de NV: sociaal statuut

Van uitzonderlijk … Bent u bestuurder van een NV of zaakvoerder van een BVBA, dan bent u in principe onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen. Op die regel gelden slechts enkele uitzonderingen. De eerste uitzondering is die van het onbezoldigd...