+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som

Verhoging belastingvrije som bij hoogste inkomen Belastingplichtigen met kinderen ten laste hebben recht op een verhoging van hun belastingvrije som. De verhoging stijgt naar gelang het aantal kinderen, de bedragen voor aj. 2018 zijn: één kind: 1.550 EUR twee...

Het ABC van de loonbonus

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Sinds 1 januari 2008 kunnen werkgevers niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonussen) toekennen. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van de...

Over mosselsoupers, wafelenbak, spaghetti-avonden en de btw

Vrijstelling voor fondsenwerving Jeugdbewegingen, sportclubs, culturele verenigingen, … zijn steeds op zoek naar manier om fondsen te werven. Vaak doen ze dat door activiteiten te organiseren die buiten hun eigenlijke activiteit vallen: mosselsoupers,...