+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Taxshift en hervorming vennootschapsbelasting in 2019

Laatste fase van de taxshift In 2019 wordt de laatste fase van de tax shift uitgerold in de personenbelasting: het verder optrekken van de fiscale werkbonus van 28,03% tot 33,14% van de effectief toegekende sociale werkbonus;de verbreding van het tarief van 40%...

Feestdagen voor 2019 geregeld?

Principe in de privé-sector De feestdagenregeling in de privé-sector (voor werknemers met een arbeidsovereenkomst) bepaalt dat u geen werknemers mag tewerkstellen tijdens tien officiële of wettelijke feestdagen per jaar. Een feestdag die samenvalt met een zondag...

Wat wijzigt er voor de maatschap?

Maatschap = onderneming De wet van 15 april 2018 definieert een onderneming als: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijzeeen economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen” Deze nieuwe algemene definitie voor alle actoren die economisch...

Is uw bedrijf klaar voor de Brexit?

Na Duitsland, Frankrijk en Nederland is het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) de vierde handelspartner van België. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 staat gelijk met het vertrek uit de interne...