+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Onroerende verhuur met btw binnenkort mogelijk

Keuzestelsel Met het zomerakkoord vorig jaar plande de regering al om het optioneel stelsel in te voeren. Dit ging uiteindelijk om budgettaire redenen niet door. Eind maart besliste de regering om het dan toch in te voeren. Het gaat om een optioneel stelsel. De...

Iedereen welkom op de algemene vergadering?

Welkom zijn de aandeelhouders Iedereen die eigenaar is van één of meer aandelen, heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Ook eigenaars van aandelen zonder stemrecht maar zij kunnen uiteraard niet deelnemen aan de stemming, behoudens in de gevallen...