+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen

Buitenlandse vennootschap kent voordelen toe Het komt wel eens voor dat een multinationale vennootschap de werknemers in een bepaald land (waar één van de groepsvennootschappen is gevestigd) wil belonen met het toekennen van een voordeel van alle aard. Meestal gaat...

Voordeel van alle aard bedrijfswagen daalt in 2019

Voordeel berekend volgens een formule Catalogusprijs x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdsfactor Het CO2-percentage en de referentie-uitstoot Het CO2-basispercentage van 5,5 % is gekoppeld aan een referentie-uitstoot. Deze referentie-uitstoot wordt uitgedrukt in gram per...

Hoe de nieuwe winstpremie berekenen?

Fiscaal en sociaal gunstregime Het gunstregime voor de winstpremie vervangt de vroegere werknemersparticipatie in de winst. Het geeft werkgevers de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele manier en op zijn initiatief een premie toe te kennen aan zijn...

Zijn ontvangen subsidies belastbaar?

Kapitaalsubsidies en interestsubsidies Een onderneming kan kapitaalsubsidies aanvragen om een investering in belangrijke vaste activa te financieren. Met interestsubsidies ondersteunt een overheid bedrijven die een krediet terugbetalen aan een financiële instelling....

Privacy van belastingplichtigen na GDPR

GDPR Sinds 25 mei 2018 zijn de GDPR-regels in heel de Europese Unie in werking. Deze Europese verordening regelt hoe en waarvoor data verzameld, bijgehouden en verwerkt mogen worden. Ieder bedrijf, vereniging of instantie die bezig is met de verwerking van...