+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Door de zesde staatshervorming zijn de activiteiten van het voormalige federale Participatiefonds overgedragen naar de gewesten. In het Vlaamse Gewest heeft PMV/z-Leningen, een dochter van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV), de kredietactiviteiten voorgezet.

Formule Cofinanciering uitgebreid tot Cofinanciering+

PMV/z financiert startende ondernemingen en groeiers o.a. met Cofinanciering. In deze formule financiert de bank of een investeringsfonds steeds een stuk mee van het krediet van maximum 350.000 euro.
Dankzij de formule Cofinanciering+ kunnen kmo’s tot 4x de eigen inbreng lenen met een minimumbedrag van 350.000 euro en maximum 700.000 euro. De voorwaarden van de achtergestelde lening zijn gelijkaardig aan het bestaande product Cofinanciering.

De looptijd van de nieuwe lening bedraagt 3 tot 10 jaar met een rentevoet van 5,5%.
De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering van een bank, investeringsfonds of crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. De cofinancier staat in voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50%. De eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.

De lening wordt terugbetaald in variabele of constante maandelijkse aflossingen. PMV/z kan uitzonderlijk ook driemaandelijkse betalingen van interesten en kapitaal toestaan. Ook een vrijstelling in kapitaalaflossing van 1 of 2 jaar is mogelijk. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de interestvoet met 0,25%.

Kom ik in aanmerking voor Cofinancering+?

Ja, als ik zelfstandige in hoofdberoep ben: zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming, beoefenaar van een vrij beroep of stagiair.
Ja, ik ben een kmo met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro en/of balanstotaal van maximum 43 miljoen euro, en maak geen deel uit van een groep die geen kmo is.

Voor investeringsprojecten op Belgische grondgebied moet de aanvrager in het Vlaamse Gewest wonen of zijn maatschappelijke zetel er gelegen zijn.
Voor investeringsprojecten in het Vlaams Gewest is dit geen voorwaarde.

Waarvoor kan ik Cofinanciering+ gebruiken?

  • Voor de financiering van nieuwe materiële, immateriële en financiële investeringen, en voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal bij de start of uitbouw van de activiteit.
  • Voor investeringen in onroerende goederen is er alleen een tussenkomst voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik.
  • Voor de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap moet je de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en het dagelijks beheer uitoefenen.

Je kan Cofinanciering+ niet gebruiken voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen of voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden. Noteer. PMV/z beschouwt een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud bij de ontvangst van de aanvraag niet als een bestaande schuld.

Vallen ook uit de boot door de Europese de-minimis regelgeving:

  • transportsectoractiviteiten: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, een ambulance of een taxi is wel toegelaten);
  • landbouwactiviteiten;
  • exportactiviteiten (bv. verkoopkantoor in het buitenland).

Door de Europese de-minimisverordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan 200.000 euro bedragen.

Hoe vraag ik Cofinanciering+ aan?

  • Via een kredietinstelling waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft: Bank J. Van Breda & C°; Bank Nagelmackers, Beobank; BNP Paribas Fortis; Belfius Bank; Crelan; ING Belgium; Fintro; KBC Bank; Triodos Bank en Hefboom.
  • Via een investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten: The CoFoundry; Vectis Participaties II en Vectis Arkiv en Ark Angels Activator Fund.
  • Via een crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten: Bolero Crowdfunding.

Financieringsoplossingen in andere gewesten

Woonplaats/maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Contacteer Brupart, filiaal van de GIMB: https://www.finance.brussels/nl/filialen/brupart. In dit kader verleent Brupart twee soorten leningen: de lening Boost-me en de lening Brufin.

Woonplaats/maatschappelijke zetel in Wallonië? Contacteer Sowalfin: http://www.sowalfin.be.