+32(0)2 588 59 59 info@feniksaccountants.be

Vangnet voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht

De zaak definitief of tijdelijk stopzetten U kan als zelfstandige beroep doen op het overbruggingsrecht als u failliet verklaard wordt, of noodgedwongen (definitief of tijdelijk) de deuren moet sluiten (bv. wegens brand, of door een beroepsziekte waardoor u niet...

Sociaal passief: spreiding van het belastingvoordeel

Vanaf aanslagjaar 2020 De belastingvrijstelling beloopt “een bepaald bedrag aan bezoldigingen toegekend aan werknemers die bij de betrokken belastingplichtige minimaal 5 dienstjaren hebben na 1 januari 2014″. De wet ging dus in op 1 januari 2014, maar omdat de...

De bestuurder in de NV: sociaal statuut

Van uitzonderlijk … Bent u bestuurder van een NV of zaakvoerder van een BVBA, dan bent u in principe onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen. Op die regel gelden slechts enkele uitzonderingen. De eerste uitzondering is die van het onbezoldigd...

Jaagt de nieuwe vennootschappenwet u naar de drukker?

2019, 2020 en 2024 Het WVV geldt voor alle vennootschappen die sinds 1 mei werden opgericht. Sinds 1 mei kan u dus geen BVBA meer oprichten, maar wel een BV. Maar wat met bestaande vennootschappen? Voor hen zijn er 4 relevante momenten: 1 mei 2019: u kan er voor...

Catering op een publicitair event

BTW en kosten van onthaal De discussie over de BTW-aftrek op restaurant- en receptiekosten en de aftrek in de inkomstenbelastingen is geen “één op één” verhaal. De BTW op kosten van onthaal is helemaal niet aftrekbaar. Daarop bestaat één uitzondering: als de kosten...

Het UBO-register: op 30 september dan eindelijk van start?

Deadline De deadline voor die aangifte was aanvankelijk 31 oktober 2018. Maar de overheid was nog niet klaar met haar huiswerk en ze moest dus al enkele keren uitstel verlenen. De nieuwe deadline, 30 september 2019, lijkt nu toch echt wel de start van het...